poniedziałek, 3 listopada 2008


Kawka, a właściwie filiżanka po kawce pingado - jak zwykle. Spożyta po pysznym i wielkim (dzięki João) obiedzie w Peniche po drodze do Lizbony. Pamiętam doskonale ten barek przy porcie, przepełniony przez naszą wycieczkę. Przy naszym stoliku dzielna brygada - Tomek, Martin, Arek no i ja oczywiście;) Oj tęskno za tamtymi czasy...
27.10.2007, Peniche, Portugalia

Coffee, actually an empty cup - a remain of pingado coffee - as always. Taken after a delicious and huge (thanks to João) dinner in Peniche on the way to Lisbon. I remember perfectly this bar nearby the harbour, overfulled by our trip. At our table the brave company - Tomek, Martin, Arek and me of course;) I miss this times...
27.10.2007, Peniche, Portugal


Café, verdadeiramente um copo vazio de café pingado - como sempre. Tomada depois de almoço delicioso e grande (obrigada, João) em Peniche no caminho para Lisboa. Lembro perfeitamente esse bar perto do porto, cheio por nossa excursão. Na nossa mesa uma companha valenta - Tomek, Martin, Arek e claro que eu;) Que saudades desse tempo...
27.10.2007, Peniche, Portugal

środa, 29 października 2008

Na zdjęciu polsko-brazylijska kawa pita w mieście Łodzi (gdzie podobno nawet bieganie psom szkodzi...) Kawa macchiato chyba (w każdym razie nazwy były po Włosku), czyli odpowiednik portugalskiego pingado. Jak na Nie-latynoskie warunki to całkiem dobra. A kawa była polsko-brazylijska, bo pita ze znajomą z kraju samby i piłki nożnej.
Łódź, Galeria Łódzka, 10.10.2008

In the photo a polish-brazilian style coffee taken in the City of Łódź (where, supposedly, even running is harmful for the dogs...) Coffee macchiato, I guess (after all the names where in Italian), so the equivalent of the portuguese pingado. As for the non-latin standards , was quiet good. The coffe was polish-brazilian style due to fact that was taken with a friend from the Country of samba and football.
Łódź, Galeria Łódzka, 10.10.2008

Na foto um café polaco-brasileiro tomado na cidade Lodz (onde dizem que, mesmo correndo é prejudicial para os cachorros...) Café macchiato, acho (pelo menos os nomes foram em Italiano), então equivalente do café pingado. Foi bem gostosa, mesmo as condicões foram non-latinos. Café foi polaco-brasileiro, porque tomada com uma amiga do País da samba e futebol. Łódź, Galeria Łódzka, 10.10.2008

wtorek, 7 października 2008


Nie wiem jaki rodzaj kawy to był, ale strzelałbym w pingado - to w końcu moja ulubiona kawa w Portugalii. Tego wieczora pierwszy raz poszliśmy do ChampagneRia - klubu brazylijskiego, co zapoczątkowało zmasowane ataki erazmusów nań. Przed Champagne weszliśmy na kawę do Mercado Negro - niesamowity i nietypowy bar w centrum Aveiro.
Mercado Negro, Aveiro, Portugalia, 27.01.2008

I don't know what type of coffee it was, but I can suppose that pingado - after all it's my favourite type of Portuguese coffee. That night for the first time we visited ChampagneRia - the brazilian club, what was the beginning of massed Erasmus attacks on it. Before Champagne we went to take a coffee to Mercado Negro - amazing and untypical bar in the center of Aveiro
Mercado Negro, Aveiro, Portugal, 27.01.2008

Não sei qual tipo do café foi isso, mas posso supor que pingado - no final isso e meu café favorito do Portugal. Essa noite fomos primeira vez para ChampageRia - um bar brazileiro, que começou muitos dos ataques do Erasmus nele (não sei se isso e correcto:P). Antes do ChampagneRie fomos tomar café no Mercado Negro - incrível e atípico bar no centro de Aveiro.
Mercado Negro, Aveiro, Portugal, 27.01.2008

sobota, 4 października 2008


Cafe Americano ze Star Bucks. Szczerze mówiąc nie mam pojęcia co się kryje za tą nazwą. Kawa nie była zbyt dobra, ale czego można wymagać od kawy amerykańskiej?
Ten kubek wypity w Star Bucks w Madrycie, niedaleko Muzeum Del Prado przy okazji wielkanocnej wyprawy do Hiszpanii w 2008 roku.
Madryt, Hiszpania, 15.03.2008

Cafe Americano from Star Bucks. To tell you the truth I have no idea what this name means. Coffee was not very good, but what can we expect from the American Coffee?
This cup was taken in Star Bucks in Madrid, close to Museum Del Prado during the Easter trip to Spain in 2008 year.
Madrid, Spain, 15.03.2008


Café Americano do Star Bucks. Na verdade não faço minima idea o que é que esse nome significa. Café não foi muito bom, mas o que podemos esperar do café do Estados Unidos?
Esse copo foi tomado em Star Bucks em Madri, perto do Museu Del Prado durante a viagem da pascoa para Espanha em ano 2008.
Madri, Espanha, 15.03.2008

niedziela, 28 września 2008


Kawa pingado (prawdopodobnie), czyli z odrobiną mleka, ta konkretnie pita przez Arka (dzięki za zdjęcie), ale możliwe, że i ja tam jedną piłem. Serra da Estrela, Portugalia, wycieczka Campus Europae z Aveiro, 01.12.2007.

Coffee pingado (probably), that is with a bit of milk, this one drunk by Arek (thanks for the photo), but possibly I also drunk one there. Serra da Estrela, Portugal, Campus Europae trip from Aveiro, 01.12.2007

Cafe pingado (provavelmente), esta bebeda pelo Arek (obrigado pela foto), mas é possivel, que eu tambem tomei uma ali. Serra da Estrala, Portugal, viagem do Campus Europae do Aveiro, 01.12.2007

sobota, 27 września 2008


Kawa Espresso (w Portugalii po prostu Cafe). Trancoso, Portugalia, mała restauracyjka w podziemiach. Wycieczka Campus Europae z Aveiro, 22.09.2007.

Coffee Espresso (in Portugal simply Cafe). Trancoso, Portugal, small restaurant in the basement. Campus Europae Trip from Aveiro, 22.09.2007
.

Cafe Espresso (em Portugal simplesmente Cafe). Trancoso, Portugal, um restaurante pequeno em cave. Viagem do Campus Europae do Aveiro, 22.09.2007.