poniedziałek, 3 listopada 2008


Kawka, a właściwie filiżanka po kawce pingado - jak zwykle. Spożyta po pysznym i wielkim (dzięki João) obiedzie w Peniche po drodze do Lizbony. Pamiętam doskonale ten barek przy porcie, przepełniony przez naszą wycieczkę. Przy naszym stoliku dzielna brygada - Tomek, Martin, Arek no i ja oczywiście;) Oj tęskno za tamtymi czasy...
27.10.2007, Peniche, Portugalia

Coffee, actually an empty cup - a remain of pingado coffee - as always. Taken after a delicious and huge (thanks to João) dinner in Peniche on the way to Lisbon. I remember perfectly this bar nearby the harbour, overfulled by our trip. At our table the brave company - Tomek, Martin, Arek and me of course;) I miss this times...
27.10.2007, Peniche, Portugal


Café, verdadeiramente um copo vazio de café pingado - como sempre. Tomada depois de almoço delicioso e grande (obrigada, João) em Peniche no caminho para Lisboa. Lembro perfeitamente esse bar perto do porto, cheio por nossa excursão. Na nossa mesa uma companha valenta - Tomek, Martin, Arek e claro que eu;) Que saudades desse tempo...
27.10.2007, Peniche, Portugal

1 komentarz:

mamuśka pisze...

Po wypitej kawie zostaje ładny zapach...